2019 மார்ச் பொது தேர்வு - பள்ளி வேலை நாள் அட்டவணை


2019 மார்ச்  பொது தேர்வு நடைபெறும் பள்ளிகளில் 6  முதல் 9 ஆம் வகுப்பு  வரையிலான மாணவர்களுக்கு மார்ச் மாத  பள்ளி வேலை நாள் அட்டவணை:


01.03.19 - வெள்ளி பிற்பகல் மட்டும்
02.03.19 - சனி
03.03.19 - ஞாயிறு
04.03.19 - திங்கள் முழு வேலை நாள்
05.03.19 - செவ்வாய் பிற்பகல் மட்டும்
06.03.19 - புதன்  பிற்பகல் மட்டும்
07.03.19 - வியாழன்  பிற்பகல் மட்டும்
08.03.19 - வெள்ளி பிற்பகல் மட்டும்
09.03.19 - சனி
10.03.19 - ஞாயிறு
11.03.19 - திங்கள் பிற்பகல் மட்டும்
12.03.19 - செவ்வாய் பிற்பகல் மட்டும்
13.03.19 - புதன் பிற்பகல் மட்டும்
14.03.19 - வியாழன் விடுமுறை
15.03.19 - வெள்ளி பிற்பகல் மட்டும்
16.03.19 - சனி
17.03.19 - ஞாயிறு
18.03.19 - திங்கள் விடுமுறை
19.03.19 - செவ்வாய் பிற்பகல் மட்டும்
20.03.19 - புதன் விடுமுறை
21.03.19 - வியாழன் முழு வேலை நாள்
22.03.19 - விடுமுறை
23.03.19 - சனி
24.03.19 - ஞாயிறு
25.03.19 - திங்கள் பிற்பகல் மட்டும்
26.03.19 - செவ்வாய் முழு வேலை நாள்
27.03.19 - புதன் பிற்பகல் மட்டும்
28.03.19 - வியாழன் முழு வேலை நாள்
29.03.19 - வெள்ளி பிற்பகல் மட்டும்
30.03.19 - சனி
31.03.19 - ஞாயிறு

தயவுசெய்து  சரி பார்த்து கொள்ளவும்.