5 மற்றும் 8 எட்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு தொடர்பான இயக்குனர் அவர்களின் அறிவுரை - சென்னை முதன்மை கல்வி அலுவலர் செய்முறை