மாண்புமிகு தமிழக பள்ளிக்கல்விதுறை அமைச்சர், செயலருக்கு கணினி ஆசிரியர் சங்கம் நன்றி அறிவிப்பு