அரசு பொதுத்தேர்வுகளில் இயக்குனர்கள், இணை இயக்குனர்களை மாவட்டங்களுக்கு பொறுப்பு அலுவலர்களாக நியமித்து அரசாணை வெளியீடு