Monday, 11 February 2019

Jactto-Geo : போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஆசிரியர்கள் மீது நடவடிக்கை குறித்து ஆலோசித்து முடிவு எடுக்கப்படும் -அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி

No comments :

Jactto-Geo : போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஆசிரியர்கள் மீது நடவடிக்கை குறித்து ஆலோசித்து முடிவு எடுக்கப்படும் -அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி

No comments :

Post a Comment