தேர்தல் 2019 - ஆசிரியர்கள் விவரங்கள் உரிய படிவத்தில் பூர்த்தி செய்து வட்டாச்சியர் அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்க CEO உத்தரவு