பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் மார்ச் 2019 தொடர்பான விவரங்கள் மற்றும் அரசுத் தேர்வுத் துறையால் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள ஏற்பாடுகள் குறித்த செய்திக் குறிப்பு!