மே இறுதிக்குள் சிறப்பாசிரியர் தேர்வு முடிவு வெளியிடப்படும் - ஆசிரியர் தேர்வு வாரிய தலைவர் அறிவிப்பு