வினாத்தாள்மாற்றி அமைப்பதால் குழப்பம் பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வில் தேர்ச்சி சதவிகிதம் குறைய வாய்ப்பு