பொதுத்தேர்வு விடைத்தாள்கள் எந்த அமைப்பில் இருக்கும் என தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா?