பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு - தேர்வு பணிக்கு ஆசிரியர்கள் நியமனம் செய்தல் - ஆசிரியர்களின் பெயர்ப்பட்டியல் தொகுத்தல் சார்ந்து - CEO செயல்முறைகள்!