தேர்தலுக்கு முன்பு அரசாணை வேண்டும் - TNTET நிபந்தனை ஆசிரியர்கள் சார்பில் முதல்வர் தனிப்பிரிவுக்கு மனு