தேர்தல் 2019 - முதல் தேர்தல் பயிற்சி வகுப்பில் வழங்கப்படும் பயிற்சிகள் குறித்த கால அட்டவணை வெளியீடு!

பயிற்சி நேரம்

1st Batch : காலை : 10.00 முதல் 01.00 வரை

2nd Batch : மதியம் 2.00 முதல் 5.00 வரை