தேர்வை ஜாலியா எழுதலாம் - சிறப்புக்கட்டுரை!


அவசியம் படியுங்கள் இணைஇயக்குநர் முனைவர் நாகராஜமுருகன், முதன்மைக்கல்வி அலுவலர் வனஜா, மருத்துவர் கமலக்கண்ணன் ஆகியோரின் பயன் தரும் ஆலோசனைகளுடன் எழுத்தாளர் சிகரம் சதிஷ்குமார் எழுதிய தேர்வை ஜாலியா எழுதலாம் சிறப்புக்கட்டுரை.

பெற்றோர்கள், ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் என அனைவரும் வாசிக்க வேண்டிய கட்டுரை.. வாங்கிப்படியுங்கள்...